logo
  • 25 MEI 18

  Privacy

  Privacy- en cookieverklaring versie 1.0 25 mei 2018

  Website Algemene info:

  Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. 4Dental Tandtechniek streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Wij informeren u graag welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

  4Dental respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  Privacy- en cookieverklaring

  Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. 4Dental streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. 4Dental is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteert u het privacybeleid.

  Cookies

  Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Cookies uitzetten

  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  Categorieën persoonsgegevens

  Door het gebruiken van onze dienstverlening laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, maar ook op de website, eventueel door middel van cookies. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die via de tandarts of rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Voor een tandprothetische behandeling hebben wij onder meer naam, adresgegevens, BSN, ID-nummer, betaalgegevens, medische gegevens, zorgverzekeraar en in sommige gevallen scan/fotomateriaal nodig.

  Bent u doorverwezen door een tandarts of heeft u zich bij ons gemeld voor het repareren, of het produceren van een tandtechnisch hulpmiddel? Dan hebben we slechts uw naam en geboortedatum en wellicht scan/beeldmateriaal nodig. Dit om te voorkomen dat we producten verwisselen.

  Informatie aanvraag

  Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een informatiepakket of prijslijst aanvraagt,  dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde informatie toe te sturen of uw e-mail adres wordt gebruikt voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van 4Dental. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

  Communicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van 4Dental. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

  Grondslag voor gegevensverwerking

  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons of u en uw tandarts, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

   Doeleinden gegevensverwerking

  De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden het uitvoeren van de opdracht die u en/of uw tandarts aan ons verstrekt heeft:
  Een behandeling, het repareren en of produceren van tandtechnische hulpmiddelen of voor het informeren over de voortgang van de behandelingen en/of controles.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

  Bewaartermijnen

  Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

  Beveiligingsmaatregelen

  Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

  Uw rechten

  Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen naar avg@4dental.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren. 

  Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Onze contactgegevens

  Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

  4Dental Tandtechniek
  Wilhelminastraat 25
  6812 CT Arnhem
  Tel: 088-8484415

  E-mail: AVG@4dental.nl

   

  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018